ประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างปลอดภัย

รู้ไว้ใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย
❌ ไม่สนับสนุนการสูบเพื่อสันทนาการหรือความบันเทิง
มีโทษตาม พรบ.สาธารณสุข​ มีโทษ​ทั้งจำทั้ง​ปรับ..
#ใช้กัญชาอย่างปลอดภัย
#สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแพ