ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2