กรมควบคุมโรค แนะแผนฉีดวัคซีน รับเปิดเทอมเด็ก 5-11 ปี

กรมควบคุมโรค แนะแผนฉีดวัคซีน รับเปิดเทอมเด็ก 5-11 ปี
– Pfizer (ฝาสีส้ม) 2 เข็ม ห่าง 8 สัปดาห์
– Sinovac-Pfizer (ฝาสีส้ม) ห่าง 4 สัปดาห์
อายุ 12-17 ปี เข็มกระตุ้น
– ฉีดวัคซีนเชื้อตาย ครบ 2 เข็ม 1 เดือนขึ้นไป ฉีด Pfizer เต็มโดส
– ฉีด Pfizer ครบ 2 เข็ม 4-6 เดือนขึ้นไป ฉีด Pfizer เต็มโดส หรือครึ่งโดส
** การฉีดวัคซีนเป็นไปตามความสมัครใจของเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเท่านั้น
ที่มา กระทรวงสาธารณสุข