เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 ที่ว่าการอำเภอท่าแพ จัดกิจกรรม วันฉัตรมงคล ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565

เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 ที่ว่าการอำเภอท่าแพ จัดกิจกรรม วันฉัตรมงคล ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00น. ณ บริเวรพื้นที่ตรวจยคดทิ้งร้างของป่าชายเลน หมู่3 บ้านไร่ทอน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ