วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คปสอ.ท่าแพ รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานสาธารณสุขผสมผสาน จาก สสจ.สตูล