วันที่ 17 มิถุนายน65 นายอาวุธ โพธิ์แก้ว สสอ.ท่าแพ พร้อมด้วยนางสาวปาริตตา ลารีนู ผช.สสอ.ท่าแพ และนางสาวกูราชิดา จพ.ธุรการ สสอ.ท่าแพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ) ณ วัดทุ่งริ้น ม.1 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล