กิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันเลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

 

กิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันเลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายอาวุธ โพธิ์แก้ว สาธารณสุขอำเภอท่าแพ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแพ เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนานื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันเลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณบึงปลักจิก (บ้านลุ่ม ) ม.6 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล