แจ้งเตือน สถานที่จำหน่ายอาหารให้ระงับการจำหน่าย บะหมีกึ่งสำเร็จรูปตราหมี่ซีดาฟ(MIE SEDAAP) รุ่น ซองดำซองแดง

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายชุมสิน ศรียาน เภสัชกรชำนาญการ
นายมารุตดีน ฉาดหลี จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน รพ.ท่าแพ และ นางสาวสุไบดะ บือซา
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ท่าแพ ออกตรวจร้านขายของชำในเขตตำบลท่าแพ อำเภอ
ท่าแพ จังหวัดสตูล จำนวน 9 ร้าน จากการออกตรวจร้านค้าในเขตตำบลท่าแพ พบว่ามีการ
จำหน่าย บะหมีกึ่งสำเร็จรูปตราหมี่ซีดาฟ(MIE SEDAAP) ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำ แจ้งเตือน
สถานที่จำหน่ายอาหารให้ระงับการจำหน่าย และขอความร่วมมือให้นำออกจากชั้นวาง
ในการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียิ่ง