วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นายอาวุธ โพธิ์แก้ว สาธารณสุขอำเภอท่าแพและนางสาวปาริตตา ลารีนู และคณะเจ้าหน้าที่สสอ.ท่าแพ ร่วมกิจกรรม WALK RUN BIKE FIGHTING STOKE