ครอบครัวท่าแพ วิถีบาราเกตุ กิจกกรมเดินวิ่ง รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด