ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จากเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จากเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ