วันที่ 22 ธ.ค. 2566 เวลา 9:00 น. นายอาวุธ โพธิ์แก้ว สาธารณสุขอำเภอท่าแพ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมขยายเครือข่าย to be number one ของจังหวัดสตูล ณ รร.บ้านวังปริง ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล