วันที่ 19 ธค. 66 เวลา 14.00 น. นายชุมสิน ศรียาน เภสัชกรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอท่าแพ ร่วมตรวจเฝ้าระวัง สถานที่ผลิตอาหาร สถานผลิตน้ำดื่มบ้านสวน ม.5 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการผลิตให้ถูกหลัก GMP