วันที่ 22 ธ.ค. 66 เวลา 15:00 น. จนท.รพ.สต.บ้านทางยาง ได้ทำการตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด ให้กับเจ้าหน้าที่ สสอ.ท่าแพ จำนวน 10 คน