วันที่ 5 ม.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.00 น. นายอาวุธ โพธิ์แก้ว สาธารณสุขอำเภอท่าแพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สสอ.ท่าแพ และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลท่าเรือ ลงพื้นที่ดำเนินการตามแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ร้านค้าและประชาชนในพื้นที่รับทราบและปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ณ ร้านค้าในชุมชน ม.1, 5 และ 6 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล