วันที่ 8 ม.ค. 2567 เวลา 09:00 น. – 12:00 น. นายอาวุธ โพธิ์แก้ว สาธารณสุขอำเภอท่าแพ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา บูอีตำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้ลงพื้นที่พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสาครพิทยาคาร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล