วันที่ 8 ม.ค. 2567 เวลา 13:30 น. – 16:00 น. นายอาวุธ โพธิ์แก้ว สาธารณสุขอำเภอท่าแพ พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด TO BE NUMBER ONE สสอ.ท่าแพ ร่วมด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ลงพื้นที่พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล