วันที่ 11 ม.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. นายอาวุธ โพธิ์แก้ว สาธารณสุขอำเภอท่าแพ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา บูอีตำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.ท่าแพ เข้าร่วมโครงการ ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติงานในตำบลท่าแพ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นปฏิบัติการ “การค้นหาผู้เสพ” ด้วยการตรวจปัสสาวะ กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 12 – 65 ปี จึงได้ระดมกำลังค้นหาผู้เสพ แบ่งกำลังออกเป็น 10 กลุ่ม (1 กลุ่มต่อ 1 หมู่บ้าน) ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาม่วงพัฒนา ม.8 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล