“ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ณ บริเวรสี่แยกบ้านมุด หมู่ที่ 3 อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล