ตรวจปัสสาวะให้กับลูกจ้างบริษัทพลายงามพาราวู้ด จํากัด จำนวน 166 ราย ณ บริษัทพลายงามพาราวู้ด จํากัด ตำบลแป-ระ อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล