สนับสนุนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบคัดเลือกระดับภาคใต้