น่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสตูล ออกปฏิบัติงานครั้งที่ 9/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ โรงเรียนสาครพิทยาคาร หมู่ที่ 4 บ้านสาครเหนือ ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล