“โครงการพัฒนา เสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพและวัน อสม.แห่งชาติ” อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ปี 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล