กิจกรรม เยี่ยมเยียนเสริมพลัง โครงการ “รอมฏอนปลอดบุหรี่” กับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสตูล ณ มัสยิดบ้านปลักหว้า ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล