ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัย ของบุหรี่ไฟฟ้า แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 พร้อมร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 14:00 – 15:30 น. ณ รร.ท่าแพผดุงวิทย์ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล