จิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านสายควน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล